facebook

Så skapas kvalitetsdriven stadsutveckling

Den 22 maj är det dags för Byggforum 2018 som anordnas av tidningen Aktuell Hållbarhet.

Fredrik Drotte på plats och pratar tillsammans med Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingsledare Energi & Miljö, Göteborgs stad om Kvalitetsdriven stadsutveckling. Frågan som diskuteras är hur kommuner, byggbolag och arkitekter åstadkommer högre värdeskapande till lägre kostnad.

 

Läs hela programmet och boka din biljett här:

https://www.aktuellhallbarhet.se/konferens/byggforum2018/