facebook

ÅWL kammar hem en andraplats i tävlingen om Fyrishov framtida badutveckling

För ett tag sedan avgjordes tävlingen om Fyrishov framtida badutveckling. Vi är mer än stolta över vårt bidrag som kammade hem en andraplats i tävlingen.

Vårt förslag ”Bryggan” binder samman byggnader och landskap med ett trädäck som bärande element. Det blir både en tydlig identitet för anläggningen och underlättar samtidigt för rörelse, ökar orienterbarheten och kopplar ihop Fyrishovs olika delar.

Förslaget tar tillvara och vidareutvecklar Fyrishovs stolta frilufts- och idrottstradition med utgångspunkt i att behålla så mycket som möjligt av de befintliga byggnaderna för att minska resursslöseri och bevara Fyrishovs årsringar. Naturen används som en tillgång där uppvärmning och kylning sker med förnybar geoenergi och solfångare för effektiv energianvändning. Med växtbäddar för vattenrening och gräsytor som, förutom att vara en plats för lek och picknick, även fungerar som översvämningsytor är det ett förslag som möter platsens och vår tids utmaningar. 🏊🏼‍♀️

 

Juryns motivering:

”Fyrishov bryggan hålls samman av en enkel men snillrik idé och tillför något nytt till badmiljön med sin tilltalande vinterträdgård. Förslaget visar på inlevelsefull och kunnig gestaltning av utebadet och å-rummet med övertygande hantering av betalzonen och dagvattenanläggningar.”

 

Vi säger också självklart grattis till White Arkitekter som tog hem segern.

 

Läs mer om förslaget ”Bryggan”