facebook

Så jobbar vi med BIM

Vårt uppdrag som arkitekter är att skapa värde i våra uppdragsgivares fastigheter. Värden som både ger livskvalitet för människan och avkastning på investering för byggherren. Oavsett vilket, så verkar vi i en värld där projekten och uppdragen blir allt mer komplexa. BIM står för byggnadsinformationsmodellering och är en metodik för att hantera information och kommunicera på ett effektivt sätt.

Vilken nytta tillför BIM i projekten?

1. BIM bidrar till att höja kvaliteten på projekten eftersom felmarginalen minskar och fler gestaltningsmöjligheter kan testas i tidigt skede. Genom att uppleva projekten i 3D/4D/5D redan på skisstadiet kan många lösningar testas och utvärderas vilket ger en kreativ frihet.

2. BIM-modellen är ett effektivt kommunikationsverktyg, då rumslighet lättare kan förmedlas genom upplevelsen i 3D. God kommunikation ger bra relationer med våra samarbetspartner eftersom alla pratar samma språk och missförstånd kan undvikas.

3. BIM bidrar till god ekonomi i projekten eftersom omarbetningar och förändringar snabbt syns i alla kalkyler. Arbetsprocesserna blir mer effektiva. Att investera tid på en bra BIM-modell i tidiga skeden ger ofta tidsbesparingar i senare skeden.

Hur säkerställer vi kvalitet?

Eftersom varje projekt är unikt krävs en stabil strategi och vägledande rutiner för att säkerställa god kvalitet. Vi utför fortlöpande egenkontroller och använder sakkunniga för att uppnå resultat i linje med ÅWLs höga ambition. Vi låter BIM vara en naturlig del av verksamheten, både vad gäller metodik och ändamål.

Vi utvärderar löpande våra metoder för att säkerställa goda resultat, sunda relationer och ett effektivt arbetssätt. Vi anser att kontinuerlig uppföljning och lyhördhet ger de bästa förutsättningarna för framgångsrika projekt.

På bilden syns ÅWLs interna utvecklingsgrupp inom BIM: Agnieszka Szczygiel, Michael Englund, Nassir Kassab, Karla Chebenova, Alexander March, Negar Daneshpour, Rasmus Hellgren, Camilla Lindberg och Andreas Blomberg (Jenny Ryderstedt och Sofia Grafström saknas på bilden).

Vill du veta mer om hur BIM kan öka värdet i din fastighet?

Kontakta Nassir Kassab
nassir.kassab@awlark.se
+46 8 555 786 75