facebook

Hurra! Vi vann markanvisningstävling i Haninge

Togo Fastigheters markanvisningstävling i Vega är nu avslutad och i samarbete med Lindbäcks är vi en av de vinnande aktörerna. Tävlingen är en del av Haninge kommuns satsning på en helt ny stadsdel som omfattar totalt 3300 nya bostäder.
 
De två vinnande delarna omfattar ca 300 nya lägenheter som ska byggas kring den nya pendeltågsstationen Vega i norra delen av Haninge kommun. Markanvisningstävlingen gällde mark på ena sidan spåren, direkt vid stationen. Husen uppförs i trä, med en trästomme, vilket medför stora vinster för klimatet.

Tävlingsteamet bestod av byggherren Lindbäcks i nära samarbete med våra landskaps- och bostadsarkitekter Sven Ostner (Arkitekt), Jacob Haas (Arkitekt) Linda Andsberg (Landskapsarkitekt), Sara Revström (Landskapsarkitekt), Fredrik Ericsson (Visualiserare).
 
– Vi är otroligt glada över att ha vunnit det här uppdraget tillsammans med Lindbäcks. I gestaltningen av tävlingsförslagen har det varit viktigt för oss att ta tillvara platsens läge vid naturreservat och liksom dess närhet till Stockholms innerstad. Här finns höga krav på klimatsmarta lösningar och möjligheter att skapa en bra helhet med kommunikation, boende och rekreation säger VD på ÅWL, Jacob Haas.

– Vi är mycket glada över att ha fått detta förtroende av Togo som vi har ett bra samarbete med sedan tidigare. Målsättningen är att det ska vara inflyttningsklart samtidigt som invigningen av pendeltågstationen år 2019, säger David Jonsson, affärsområdeschef på Lindbäcks.