facebook

ÅWL skapar framtidens gymnasiekoncept

Real Global Gymnasium
Lärande i Sverige AB, Norrköping

Real Globals nya gymnasiekoncept handlar om gemenskap, ansvarstagande och hållbara lösningar på globala problem.

Därför är det viktigt med en miljö som uppmuntrar till aktivt grupparbete, ökar tryggheten, förebygger stress och ger tydlig identifikation.
I lokalen finns öppna landskap som gör att alla kan samarbeta, känna sig trygga tillsammans och ta ansvar för varandra.

ÅWL fokuserar på rätt ljus och ljudnivå. Som elev ska man kunna välja var och hur man ska sitta, jobba och träffa andra. Det ska vara högt till tak och finnas ljusa utrymmen för kreativa möten, men även mysiga sittplatser för fokus. Publika ytor ska bland annat innehålla platser med sittbänkar mot de stora glaspartier som inspirerar till idé- och konceptutveckling.

Allt detta tar plats i ett industrihus från 50-talet som ÅWL i samarbete med fastighetsägaren Magnentus renoverar med inspiration från urbana loft.