facebook

Nöten 5 är nominerat till Solna stads stadsmiljöpris 2021

Nöten 5 är ett om- och tillbyggnadsprojekt av ett blåklassat kontorskvarter i Solna strand där ÅWL har ritat landskap och Reflex Arkitekter om- och tillbyggnad av hus.

I samband med Vasakronans upprustning av de kulturhistoriskt skyddade kontorsbyggnaderna togs ett helhetsgrepp om fastigheten för att även förnya utomhusmiljöerna. Vi fick då i uppdrag att omgestalta ett entrétorg, två gårdar, en parkkulle samt ytor längs den allmänna strandpromenaden som angränsar till tomten.

– Det känns jätteroligt att projektet är nominerat till årets stadsmiljöpris! Nöten 5 är ritad för människan och naturen. Hanteringen av de befintliga grönytorna har skett varsamt med fokus på att bevara befintliga naturvärden. Ytor som gjorts om har ritats med fokus på att skapa många olika vistelsemöjligheter i en grön och skön miljö, säger Emma Lindman Eckerberg, landskapsarkitekt på ÅWL.

Solna stads stadsmiljöpris delas årligen ut av byggnadsnämnden, för en byggnad, anläggning eller annan åtgärd i Solna som på ett bestående sätt förskönat stadsbilden. Tre bidrag är nominerade till tävlingen varav vinnaren presenteras den 8 december.

Läs mer om Nöten 5 här.