facebook

ÅWL ger nytt liv åt Klippans historiska fastigheter

Det gamla nöjeskvarteret Klippan i Västerås har enormt kult- såväl som nostalgiskt värde för lokalborna och de som genom tiderna besökt destinationen. Efter ett vunnet parallellt uppdrag står det nu klart att ÅWL får omvandla området som ska förgyllas och förhöjas upplevelsemässigt med bostäder, service och massor av gröna värden.  

Uppdraget gick ut på att föreslå en omvandling av kvarteret som både renoveras och bevaras, vilket också innebär förnyelse.

– Vår vision är att Klippan ska väckas till nytt liv. Att det växer fram till ett levande kvarter och att det blir det trendiga boendet för den glada urbanisten, säger Christian Brobeck, vd, Aroseken i ett uttalande.

ÅWL:s vinnande förslag har tagit fasta på att öppna upp kvarteret genom att koppla på stora stråk och kringgator med välkomnande entréer och öppningar för att skapa ett nytt grannskap med fyra framsidor, mitt i Västerås.

– Med stort fokus på social hållbarhet med kultur och aktiviteter skapas inbjudande lokaler som är öppna under en stor del av dygnets timmar, säger Frida Jahnmatz, arkitekt på ÅWL.

De två återskapade öppna gårdarna får nya passager för att bjuda in stadens invånare till ett socialt kvarter och de boende får egna gröna takterrasser för en privat sfär. Kvarterets nya tillkommande bebyggelse signalerar en ny och grönskande epok för området.

– Ambitionen är att fortsätta den inslagna banan av att jobba med trästomme i nybyggnationen, det ger en fortsatt lång livslängd på kvarteret, säger James Martin, arkitekt på ÅWL.

Gårdar och taklandskap bidrar med flera gröna och sociala kvalitéer och formar en hållbar, trygg och levande plats dygnet runt.

 

Förslaget är framtaget av:

James Martin, Maja Forsberg, Frida Jahnmatz, Stina Ahlqvist och Fredrik Ericsson.