facebook

Möt Sofia och Nassir, experter på BIM

Som hus- och landskapsarkitekter arbetar vi dagligen med att skapa värde i våra uppdragsgivares fastigheter. Värden som handlar både om livskvalitet för människan och om avkastning på investering för den som bygger. Oavsett vilket, så verkar vi i en värld där projekten och uppdragen blir allt mer komplexa.

För oss på ÅWL är BIM en metodik för att hantera information och kommunicera på ett smidigt och värdeskapande sätt.

Sofia Grafström, BIM strateg och Nassir Kassab, BIM-ansvarig, svarar här på fyra frågor om BIM samt möjligheter och utmaningar för framtiden:

Vad är BIM?

BIM står för byggnadsinformationsmodellering. Alla sektorer påverkas av digitaliseringen på ett eller annat sätt, och för vår bransch är BIM ett konkret exempel. BIM är något som förbättrar och underlättar vårt dagliga arbete.

BIM ger oss magiska krafter i hela arbetsprocessen!

Det låter bra! På vilket sätt?

BIM tillför nytta i våra projekt på flera sätt:

1. BIM underlättar arbetet genom att vi samlar all information på en plats. Ritningar som vi gör i tidiga skeden blir värdefulla genom hela processen, från planskede till förvaltning. Alla i processen har tillgång till samma information vilket minskar risken för fel och underlättar kommunikationen mellan olika intressenter. 

2. BIM bidrar också till att höja kvaliteten på projekten eftersom felmarginalen minskar och fler gestaltningsmöjligheter kan testas i tidigt skede. Genom att uppleva projekten i 3D/4D/5D redan på skiss-stadiet kan många lösningar testas och utvärderas vilket ger en kreativ frihet för oss som arkitekter.

3. BIM hjälper oss kommunicera! Det ger bättre relationer med våra samarbetspartners i projekten eftersom alla pratar samma språk och missförstånd kan undvikas. BIM-modellen är ett effektivt kommunikationsverktyg, då rumslighet lättare kan förmedlas genom upplevelsen i 3D.

4. BIM ger god ekonomi i projekten eftersom omarbetningar och förändringar snabbt syns i alla kalkyler. Arbetsprocesserna blir mer effektiva. Att investera tid på en bra BIM modell i tidiga skeden ger ofta tidsbesparingar i senare skeden.

Hur förändrar BIM arkitektens roll?

Under det tidiga planeringsstadiet och projekteringen samlas en stor mängd information om en byggnad eller ett stadsrum. Tidigare har denna information gått förlorad för att senare återskapas för underhåll, drift och förvaltning.

När vi arbetar med BIM får vi en bredare roll i byggprocessen vilket kan innebära ett mer långsiktigt engagemang. Vi gör byggnaden, eller stadsrummet, begriplig för fler intressenter (politiker, stadsplanerare, förvaltare m.fl) långt efter det att byggnaden blivit uppförd.

Hur ser framtiden ut för ÅWLs arbete med BIM?

Vi befinner oss i ett spännande skede. Det kommer nya system och efterfrågan ökar hela tiden. Vi testar och experimenterar för att kunna ligga i framkant. Just nu är vi involverade i ett samarbete med spelutvecklare för att förbättra upplevelsen av våra modeller med hjälp av Virtual Reality. Vi inspireras mycket av andra branscher för att utveckla hur våra BIM-modeller kan användas.

Men framförallt ser vi fram emot att kombinera den nya tekniken med all den erfarenhet och kompetens som vi redan har för att skapa ännu bättre och hållbara livsmiljöer för människor.

För mer information om BIM på ÅWL kontakta:
Nassir Kassab, BIM ansvarig