facebook

Cecilia Holmström rekryteras till ny vd för ÅWL Arkitekter

Cecilia Holmström har rekryterats som ny vd för ÅWL Arkitekter och ersätter i maj Jacob Haas som efter 13 år valt att kliva av rollen för att jobba vidare med företagets utveckling som senior affärsutvecklare.

— Vi ser i Cecilia en engagerad och driven person som har långt gående tankar kring hur vi och branschen måste utvecklas kring arkitektens framtida roll, affären, digitalisering, och framför allt hållbarhetsfrågor. Något vi vet att våra kunder och medarbetare ser som allt viktigare. I Cecilia har vi funnit en person som kan leda oss i det arbetet och säkerställa att vi fortsätter vara ett relevant arkitektkontor, säger Sara Revström styrelseordförande på ÅWL Arkitekter.

Cecilia kommer närmast från Tengbom där hon genom åren verkat som arkitekt i såväl operativa som strategiska roller inom bostad, stadsutveckling och hållbarhet. Hon har samtidigt varit ett viktigt ansikte utåt genom föreläsningar och debattinlägg.

Cecilia är också en förespråkare för vikten av att stärka arkitektens roll och för att skapa nya värden för kunden med hjälp av kunskap och utvecklande samarbeten. Något som exemplifieras i hennes engagemang i flera internationella och nationella affärsutvecklingsuppdrag, i olika forskningsprojekt och i HSB Living Lab. Cecilia sitter även som ordförande i Sveriges Arkitekters hållbarhetsråd.

— Jag är väldigt glad och ödmjuk inför uppdraget att som VD få förtroendet att fortsätta utveckla ÅWL tillsammans med kunder och medarbetare. Vårt samhälle och vår bransch står inför stora utmaningar, men också fantastiska möjligheter. Vi står i ett skifte där arkitektföretagen och deras kunder har en avgörande roll att spela.
ÅWL har genom sin inkluderande kultur, sitt dedikerade fokus på kunskap och kvalitet och sin långsiktighet vad gäller både människor och affärer en fantastiskt bra grund att stå på för att vara en förebild i en sådan omställning, säger Cecilia Holmström.