facebook

ÅWL vinner parktävling i Lindesberg

Nu står det klart att ÅWL Arkitekters förslag till ombyggnationen av Flugparken i Lindesbergs kommun vann arkitekttävlingen som utlystes i våras. Förslaget Omfamna Lindesberg bygger på ett starkt formgrepp för en multifunktionell och flexibel park som samlar människor i alla olika åldrar och målgrupper. Tävlingsförslaget utgår från ett tydligt perspektiv på inkludering och jämställdhet där unga tjejers behov särskilt står i fokus.

Juryn skriver i sin motivering: ”Med nyskapande arkitektoniska former har man tagit fram förslag på en park som överraskar och utmanar så väl små som stora besökare till att uppleva en park som omfamnar Lindesberg. Uteserveringarna är väl integrerade och fasaderna på de intilliggande byggnaderna lyfts fram och blir en del av helhetsbilden. Guldkorn från underlagen i medborgardialogerna så som sittmur samt lekplats har tagits med i det slutgiltiga förslaget. På ett föredömligt sätt har man tagit med dagens kvalitéer i den nuvarande parken och förädlat dem i ett förslag till utformande av en park som kommer upplevas av kommande generationer. ”

Bakom förslaget står ÅWLs landskapsarkitekter Emma Lindman, Carolin Sjöberg och Maja Forsberg.