facebook

ÅWL fortsätter att utöka ägandet i bolaget

ÅWL har en modell som innebär att det återkommande tas in nya delägare. Delägarskapet finns i två nivåer, där ett mindre delägarskap erbjuds alla medarbetare som arbetat i företaget minst ett år. Samt ett större ägande som ansöks utifrån ett antal uppsatta kriterier.

— Vi är övertygade om att ett brett ägande som tar tillvara på våra medarbetares idéer, kunskap och kompetens driver oss framåt och gör att vi blir starkare och bättre. Vi är glada över att så många medarbetare väljer att vara med och äga ÅWL, säger Sara Revström, delägare och styrelseordförande i ÅWL Arkitekter.

I år utökas gruppen med större delägare med sex medarbetare: Alexander March, Camilla Berggren-Tarrodi, Fredrik Nordh, Frida Johansson, Johan Nylind och Patrik Olsson. I och med de nya delägarna har ÅWL Arkitekter nu totalt 62 delägare.