facebook

Låt oss planera våra gaturum med sikte på framtiden

”Just idag fattas viktiga beslut som stadens boende ska leva med i många hundra år. Utmaningen när vi arbetar med helt nya stadsdelar och nybyggda stadsutvecklingsområden är att tänka steget längre än dagens rådande normer.”
Skriver Sara Revström, Affärsområdesansvarig landskap på ÅWL Arkitekter, i en krönika i Fastighetsvärlden.

Hela texten kan du läsa här.