facebook

Framtiden är aldrig långt borta

Det politiska läget i landet är i skrivande stund fortsatt osäkert och sannolikheten för ett extraval ökar. Ovissheten gör det omöjligt att förutsäga hur bostadspolitiken kommer att utvecklas innan en ny regering är på plats.

Runt om i landet pågår, trots detta vacuum, ett intensivt arbete med att förbereda för ett nytt verksamhetsår. Med utgångspunkt från observationer i vårt dagliga arbete ser vi tecken på en bostadsmarknad i förändring, nya produktionsmetoder och att arkitektens roll breddas.

Läs Jacobs fem framtidsspaningar för 2019