facebook

Arkitekter, vi behövs mer än någonsin!

I våras överlämnades en färdplan för en fossilfri byggsektor till regeringen. Planen innehåller förslag på hur byggsektorn kan bli klimatneutral och konkurrenskraftig till år 2045.

Arbetet med färdplanen drivs nu vidare av Sveriges Byggindustrier och hittills har ett 70-tal företag anslutit sig. Men det är fortfarande för få arkitekt- och teknikkonsultföretag representerade i färdplanearbetet.

Det vill vi ändra på! Därför har ÅWL nu tillsammans med Tengbom, EttElva, White och Link Arkitektur gjort ett gemensamt upprop i podcasten Staden för att uppmana så många arkitektkontor som möjligt att engagera sig.

”Som arkitekter har vi ett betydande inflytande på den klimatpåverkan som byggnader och deras funktioner har i omgivningen. I färdplanearbetet får vi deltagare en unik chans att hitta lösningar tillsammans med hela branschen”, säger Michael Englund, hållbarhetschef på ÅWL.

Tidningen Arkitekten uppmärksammade nyligen detta problem i artikeln Dålig uppslutning kring fossilfritt byggande.

Fyra saker du som arkitekt kan göra redan idag:

  1. Läs mer om färdplanen här
  2. Uppmärksamma arbetet med färdplanen på ditt kontor.
  3. Lyssna på, och sprid, senaste avsnittet av podcasten Staden
  4. Ta kontakt med Birgitten Govén, Energiexpert på Sveriges Byggindustrier för att anmäla ert intresse att vara med: goven@sverigesbyggindustrier.se

Hoppas ni hänger med!