facebook

Västra Roslags Näsby

ÅWLs förslag tillsammans med Prime Living utsågs till en av vinnarna i Täby kommuns markanvisningstävling för den nya stadsdelen Västra Roslags-Näsby. Totalt kommer 162 studentlägenheter att uppföras.

Vid Roslags-Näsby station avser Prime Living uppföra en studentskrapa om 15 våningar. Ingången sker direkt från gångbron vid stationen, som är en del av projektet, eller genom de välkomnande kommersiella lokalerna mot det nya torget. Goda kommunikationer innebär att studenter når Universitetet med en restid på 8 minuter och Tekniska Högkolan Högskolan på 12 minuter.

Detaljplanen beräknas genomföras under 2015-16 och därefter kommer byggstarten äga rum 2017 med inflyttning året därpå.

– Vi har tillsammans med ÅWL Arkitekter ritat en studentskrapa som vi tror kommer bli ett viktigt landmärke i Täby Kommun, säger Jan Severa VD, Prime Living .