facebook

Spinnakern

Flerbostadshus i Västerås för NCC som är certifierat för Miljöbyggnad Silver.

Huset ligger längst ut på Spinnakergatan med ett fantastiskt läge intill Notuddsparkens grönska och Mälarens marina miljö. Den intilliggande naturen har varit utgångspunkt och inspiration för både husets och gårdens gestaltning.

Huset och tomten i sin tur bildar en länk mellan bebyggelse och natur. Lägenheterna är orienterade efter väderstreck och utsikt. Med hjälp av siktlinjer och utblickar har vi skapat lägenheter som andas rymd och generositet.

Projektet startade som en markanvisningstävling där ÅWL’s förslag för NCC blev utvalt.

Projektfakta

Beställare: NCC Boende, Västerås
Storlek/ typ: 21 lgh, bostadsrätter
Byggnadsår: 2013-14
Foto: Erik Wik