facebook

Lyckan, innergård

Kvarteret Lyckan nominerat till Stenpriset 2013.

Innergård till nytt kontorshus i centrala Norrköping som ska nyttjas av Transportstyrelsen.

Lyckans innergård är i huvudsak en hårdgjord gård som ska fungera som pausmiljö för de som arbetar samt för evenemang av olika slag.
Gården ska också vara vacker att titta på inifrån, varför gestaltningen utgörs av ett enkelt men starkt mönster. Höga vajande gräs följer vågformen och bildar rum i rummet. På gården placeras skulpturer och bänkar. Markbeläggningen utgörs av smågatsten.

Projektfakta

Beställare: Lundbergs
Storlek/typ: Innergård till kontorshus i centrala Norrköping
Byggnaddsår: 2011