facebook

Vad är Passivhus Internationell Standard?

Passivhus är byggnader som till största del värms upp via solen och återvunnen värme i ventilationssystem. Detta medför en värmeenergibesparing vilket uppnås via två grundprinciper:

Minimerade värmeförluster
Optimerade värmevinster

Till detta tillförs en minimal mängd energi som motsvarar två värmeljus i ett vardagsrum vintertid. Dvs 200 watt eller 10 watt/kvm. Att tänka på är att vi människor producerar ca 100 watt värmeenergi per person vilket ytterligare sänker behovet av tillförd värme. Max energianvändning som tillåts är 15 kWh/kvm/år.

Standarden möjliggör pålitlig uppvärmning i samklang med naturen och platsens förutsättningar, vilket bl.a. innebär stabil värme utan kallras under vinterhalvåret och svalare inomhusklimat på sommaren. Dagsljusmängd blir i nivå med de flesta hus som byggs enligt tillåtna BBR-krav.

På ÅWL erbjuder vi ledande kunskap om hur vi skapar gott inomhusklimat och låg energianvändning. Så pass kostnadseffektivt att vissa byggnader inte ens behöver kosta mer att bygga än traditionella byggnader.

Lösningarna passar även kontorsfastigheter, butiker, skolor, industribyggnader, sporthallar och renoveringsobjekt. Kombinationen med andra standarder görs med fördel för att välja hållbara material t.ex. Det är dessutom den enklaste och mest kostnadseffektiva vägen till att bygga plusenergihus!

Kontakta gärna Michael Englund, certifierad Passivhus expert för mer information:

Michael Englund
Arkitekt SAR/MSA
Internationell Passivhusexpert PHI
Tel: 08-555 786 24
michael.englund@awlark.se

michael-e-0c51cc13-428x279

PassivHausConsultantScaled