facebook

Tillsammans kan vi skapa en hållbar bostadsmarknad

Under ÅWL:s årliga höstfest lanserades den andra utgåvan av vår publikation – På hemmaplan. Efter det invigdes kvällen med ett panelsamtal där temat var dagens och framtidens bostadsmarknad.

Åsikterna och infallsvinklarna skilde sig åt bland paneldeltagarna men sammanfattningsvis var alla överens om att det krävs ett helhetstänk i arbetet med att skapa en bostadsmarknad för alla, eftersom bostaden är en central fråga för samhällsutvecklingen.

5 tydliga budskap från panelen:

1. Utveckla nya arbetsmetoder för att förbättra medborgardialogen – det är en av nycklarna till den socialt hållbara staden. För att få in fler, och ett större urval åsikter kan uppsökande verksamhet med besök där målgruppen redan befinner sig, vara rätt väg.
2. Arbete och bostäder är nära förknippade. Politiker, tjänstemän och marknaden måste samverka för att hitta långsiktiga lösningar på bostadsbristen.
3. En blandning av upplåtelseformer och verksamheter behövs i områden med socialt och ekonomiskt utanförskap för att undvika en cementerad segregation. Vi kommer snart att se nya typer av upplåtelseformer som tillgängliggör fler bostäder för alla grupper i samhället.
4. Den sociala aspekten av bostadsutvecklingen kommer att bli allt viktigare framöver, för en långsiktig hållbar samhällsutveckling.
5. Vi måste samarbeta över gränserna mellan olika yrkesdiscipliner för att lösa de framtida utmaningarna. Vi har olika roller som ska fungera väl ihop. Om vi ser utvecklingen av den hållbara staden som ett gemensamt mål blir det lättare att samarbeta.

Kvällens panel bestod av en spännande blandning av personer med olika perspektiv på bostäder, samhällsutveckling och arkitektur:

Lennart Weiss, Kommersiell direktör på Veidekke och ordförande i regeringens expertgrupp med uppdraget att ta fram en ny, social bostadspolitik.

Michael Matérn, Kontorschef och arkitekt på ÅWL Arkitekter, aktiv inom initiativet Portalen som är Norrköpings hyresbostäders satsning för att få ut fler människor i egen försörjning.

Ole Pedersen, grundare och initiativtagare till Nedenfra som utvecklar idéer för hur sociala utmaningar kan lösas genom socialt entreprenörskap, han har bland annat arbetat med området Tøyen i Oslo.

Ulrika K Jansson, förvaltningschef Stadsbyggnadskontoret och programdirektör Samhällsbyggnad för Örebro stad som bland annat tagit fram Örebromodellen för flexibla markanvisningsregler.

Paolo Roberto, entreprenör och medieprofil som tillsammans med Fryshuset arbetar för att skapa engagemang mot utanförskapet och det eskalerande våldet i några av Stockholms förorter.

Aidin Zandian, ordförande i den politiskt oberoende organisationen jagvillhabostad.nu som driver opinionsbildning för att förbättra de ungas boendesituation i Sverige.

Meike Schalk, Docent i urban design och stadsteori samt docent i arkitektur vid KTH Arkitekturskolan och Byggnadsmiljö och har bland annat studerat olika typer av upplåtelseformer i Tyskland och Österrike.

Panelsamtalet modererades av Catarina Breitfeld samt ÅWL:s kommunikationschef Mikaela Dyhlén.

Stort tack till alla som hade möjligheten att komma förbi och tog er tid att lyssna. Vi ser fram emot att fortsätta samtalet om hur vi tillsammans ska kunna skapa en rättvis och inkluderande bostadsmarknad.