facebook

Tack för en bra Almedalsvecka!

Vi vill tacka alla som kom och hälsade på oss på vår båt M/S Zeus under Almedalen.
Det var en mycket inspirerande vecka med många givande samtal och diskussioner om framtidens arkitektur.

Vi höll i två rundabordssamtal, ett om delningsekonomi lett av Döne Delibas som är arkitekt och expert på sociala hållbarhet. Där pratade vi bland annat om möjligheter och hinder för ökad resurseffektivitet och hur fastighetsägare kan utnyttja sitt befintliga bestånd och minska antalet tomma lokaler.

Vi hade även ett rundabordssamtal om värdeskapande planeringsprocesser lett av Fredrik Drotte, affärsområdesansvarig stadsutveckling på ÅWL.

Nu är vi fyllda med energi, inspiration och engagemang för en spännande och händelserik höst!