facebook

Nu invigs Ängelholms nya simhall

Idag invigs ett helt nytt badhus i Ängelholm, ritat av ÅWL Arkitekter. Med en stor bassäng, lekbad med vattenrutschbanor samt en hälsoinriktad spa-avdelning är Vattenhuset en av Sveriges mest moderna bad-och friskvårdsanläggningar.
Vattenhuset ligger i Sjukhusparken intill Rönne å. Samspelet mellan hus, vegetation och vatten har varit utgångspunkten för badhusets gestaltning. Fönstrens placering har varit av central betydelse för att rama in grönskan och skapa kontakt med å-rummet.

ÅWL Arkitekter vann badhusupphandlingen i Ängelholm tack vare en genomtänkt planlösning och gestaltning samt fokus på tillgänglighet och hållbarhet.

”Vattenhuset är mycket mer än en simhall, det är en mötesplats för hela kommunens invånare. För att alla besökare ska få en optimal upplevelse är byggnaden organiserad från lek till vila, från liv och rörelse till behagligt vattensorl,” säger Malin Pappila som är ansvarig arkitekt på ÅWL.

Vattenhuset är organiserat i tre delar; lekbad, motionsbad och en spa- och rehabavdelning med tydlig indelning i blöta respektive torra zoner. Tillgänglighet har varit i fokus för att välkomna alla besökare. Badhusets innovativa vattenreningssystem håller internationell standard för att minimera allergiframkallande klorgaser och ge renare vatten. Materialen är valda för att tåla den korrosiva miljön och åldras vackert över tid.

Fakta Vattenhuset, Ängelholm:
Total yta: 7800 kvm BTA
Invigning: 7 februari 2017
Byggherre: Kunskapsporten
Byggentreprenör: PEAB
Byggnadsår: 2015-17