facebook

ÅWL skapar medborgardialog i Knivsta

Knivsta kommun och Alsike Fastighets AB utvecklar en ny stadsdel i Alsike, ca 3 km norr om Knivsta tätort. Bakgrunden är en fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike från 2012, samt avtal avseende bostadsbyggande i Alsike i Knivsta kommun, mellan staten, Region Uppsala och Knivsta kommun. I avtalet förbinder sig stat och region att bidra med viktig infrastruktur.

Arbetet närmar sig plansamråd för etapp 2. Alsike Fastighets AB ville tillsammans med kommunen skapa delaktighet i processen genom att bjuda in till dialog med medborgare intill området och från Knivsta kommun i övrigt. Upplägget bygger på ÅWLs dialogprocess Värde, Kvalitet och Delning.

Medborgardialogen genomfördes i början av juni och ett stort antal engagerade medborgare var på plats tillsammans med både politiker och tjänstemän för att tycka till.

Dialogarbetet leddes av ett team på ÅWL bestående av Fredrik Drotte, affärsområdesansvarig för Stadsutveckling på ÅWL, Döne Delilas, arkitekt och expert på social hållbarhet samt Mikaela Dyhlén, kommunikationschef.

Fredrik Drotte i samtal med invånare i Alsike under medborgardialogen

Engagemanget var stort när invånarna kom till dialogen för att tycka till om Framtidens Alsike