facebook

ÅWL Arkitekter stödjer Läsfrämjarinstitutet med en gåva

Varje år skänker vi på ÅWL Arkitekter en del av vår vinst till organisationer eller initiativ som skapar värde och engagemang i viktiga frågor. I år ger vi en gåva på 93 200 kronor till Läsfrämjarinstitutet och Läslandet och deras arbete med att genom litteraturen stärka demokratin, integrationen och öka delaktigheten i samhället.

– Integration och delaktighet i samhället är en av våra stora utmaningar just nu och en nyckel för att lyckas med denna utmaning är språket. Läsfrämjarinstitutets arbete med barn, och vuxna i deras omgivning, tror vi är en mycket värdefull del i detta arbete. Vi på ÅWL är stolta över att kunna stötta Läsfrämjarinstitutet och Läslandet med denna gåva, säger Sara Revström, styrelseordförande för ÅWL Arkitekter.

Läslandet drivs av Läsfrämjarinstitutet och deras vision är att alla barn ska ha ordets makt och en arena att agera på. I Läslandet lever böcker. Hit kommer barn och deras vuxna för att vara med i 4-dimensionell högläsning som består av bok, högläsning, improvisationsteater och medskapande. Verksamheten är öppen och gratis för deltagarna.

– Vi är innerligt glada och tacksamma för att ÅWL Arkitekter har hittat oss och valt att skänka en summa pengar som med säkerhet bidrar till att ge mer till fler barn som inte har naturlig ingång till litteratur och kultur. Genom bildning ökar vi bindningar och förbindelser. Med era facktermer kan man säga förtätning av stadens human- och kulturkapital, säger Marlen Eskander grundare och verksamhetschef på Läsfrämjarinstitutet och Läslandet.

Om Läslandet:
Läslandet finns primärt i bostadsområden där samhällets utbud av service och kulturinstitutioner är lågt. Deltagarna stärker sina läsmuskler, upplever läsglädje och får med sig böcker hem. Allt detta görs för att stärka och rusta barnen i deras mest formativa år samt föräldrarna i deras mest förändringsbenägna fas. Metoden är byggd på systematisk och långsiktighet för att uppnå varaktiga beteenden hos individer och effekt på hela samhället i stort.

Läs mer om Läsfrämjarinstitutet