Rudboda

ÅWL vann tillsammans med SKB markanvisningstävlingen 2014 om tre nya kvarter i Rudboda på Lidingö. Förslaget innehåller runt 150 hyresrätter.

Förslaget kännetecknas av höga ambitioner för såväl gestaltning som miljö- och social hållbarhet. Utgångspunkten har varit att skapa bestående värden för området och att ta till vara de fina kvaliteter som sedan tidigare finns i omgivningarna i Rudboda.

Omsorgsfulla detaljer och vackra material slår an tonen för ett boende med många kvalitéer. Som fasadmaterial används tegel och lärkträ som kräver minimalt underhållsbehov. Stommen byggs förslagsvis av trä. På sadeltaket läggs integrerade solcellspaneler åt syd/sydväst samt sedumtak i andra riktningen.

Placeringen av byggnader har anpassats till befintlig bebyggelse för att möjliggöra ett framtida socialt liv i grannskapet. Till alla byggnader föreslås en bostadsgård. Gården utformas omsorgsfullt för att skapa en tydlig identitet, en känsla att komma hem, med de boendes behov i fokus. Utemiljöerna blir naturliga mötesplatser för de boende såväl som förbipasserande.

Projektfakta

Beställare: SKB
Omfattning: 150 lgh
Status: Detaljplan
Kontaktperson: Lisa Runnérus