Muraren

Kvarteret är beläget i Viggbyholm, Täby. Bebyggelsen bildar en kringbyggd gård som ansluter till parkmark i norr och till Flyghamnsvägen i söder.

De enskilda trapphusblocken är ihopkopplade med balkonger och glasskärmar.
Detta ger bebyggelsen en transparens, man släpper in ljus på gården samtidigt som gården får en skyddad inre miljö.

Projektfakta

Beställare: SKB
Storlek/typ: 69 lägenheter, hyresrätt
Byggnadsår: 2010