facebook

Molde

Ombyggnad av fasader, balkonger och uteplatser i samband med upprustning av gata och gård.

Projektfakta

Uppdragsgivare: Svenska Bostäder
Landskapsarkitekt: Tema Landskapsarkitekter
Status: Ombyggnad 2008 – 2009