Anna Jonasson

Arkitekt SAR/MSA, processutvecklingschef

+46 704 01 36 09

Bertil Molin

Arkitekt SAR/MSA, affärsområdesansvarig bostad

+46 709 10 42 86

Christian Zellinger

Projektledare, ansvarig ombyggnad, lokalansvarig

+46 732 32 54 77

Edita Hasanagic´

Arkitekt SAR/MSA, dipl.ing.arh certifierad sakkunnig av tillgänglighet TIL 2

+46 767 85 82 68

Fredrik Drotte

Arkitekt MSA, affärsområdesansvarig stadsutveckling

+46 736 61 51 30

Frida Johansson

Arkitekt SAR/MSA, operativ chef Norrköping

+46 736 61 51 24

Hanna Ruta

Arkitekt SAR/MSA, operativ chef Stockholm

+46 732 32 54 81

Jacob Haas

Arkitekt MSA, Affärsutvecklare

+46 704 95 86 17

James Martin

Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklare

+46 705 28 88 94

James Rosen

Arkitekt SAR/MSA (föräldraledig)

+46 732 32 54 09

Jenny Fält

Landskapsarkitekt (Föräldraledig)

+46 732 32 54 45

Jessica Dits

Arkitekt SAR/MSA, kvalitets- och projekteringsansvarig

+46 732 32 54 63

Kurt Springs

Byggnadsingenjör, projekteringsansvarig

+46 732 32 54 31

Linda Andsberg

Landskapsarkitekt LAR/MSA, senior affärsutvecklare

+46 707 19 62 00

Louise Lindquist Sassene

Arkitekt SAR/MSA, affärsområdesansvarig samhällsfastigheter

+46 727 31 52 54

Malin Pappila

Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklare

+46 733 70 60 00

Martin Kihlberg

Inredningsarkitekt, affärsområdesansvarig inredning

+46 732 32 54 14

Matilda Sabel

Landskapsarkitekt LAR/MSA, operativ chef landskap

+46 736 61 51 11

Patrik Olsson

Landskapsarkitekt MSA, affärsområdesansvarig Landskap

+46 70 422 56 18

Peter Forsell

Byggnadsingenjör, kontrollansvarig K

+46 708 73 29 28

Rasmus Billing

Arkitekt SAR/MSA, byggnadsingenjör, Affärsutvecklare (Föräldraledig)

+46 739 39 77 63

Sara Revström

Landskapsarkitekt LAR/MSA, affärsutvecklare stadsbyggnad

+46 732 32 54 95

Sofia Grafström

Byggnadsingenjör, affärsutvecklingschef (föräldraledig)

+46 732 32 54 83

Tomas Westblom

Arkitekt SAR/MSA dipl. samordnare, Svanen

+46 708 55 65 63