Anders Nordenson

Arkitekt MArch/ MSA, byggnadsingenjör BSc

+46 736 61 51 22

Anna Jonasson

Arkitekt SAR/MSA, processutvecklingschef

+46 704 01 36 09

Bertil Molin

Arkitekt SAR/MSA, affärsområdesansvarig bostad

+46 709 10 42 86

Carolina Abarzua Vallejos

Arkitekt SAR/MSA Master Sustainable Architecture, hållbarhetsansvarig

+46 736 61 51 28

Edita Hasanagic´

Arkitekt SAR/MSA, dipl.ing.arh certifierad sakkunnig av tillgänglighet TIL 2

+46 767 85 82 68

Fredrik Drotte

Arkitekt MSA, affärsområdesansvarig stadsutveckling

+46 736 61 51 30

Frida Johansson

Arkitekt SAR/MSA, administrativ chef Norrköping

+46 736 61 51 24

Jessica Dits

Arkitekt SAR/MSA, kvalitets- och projekteringsansvarig

+46 732 32 54 63

Karla Chebenova

Dipl.-Ing. Arkitekt MSA, Archicad ansvarig

+46 732 32 54 92

Klara Leopold

Landskapsarkitekt MSA (föräldraledig)

+46 732 32 54 73

Kurt Springs

Byggnadsingenjör, projekteringsansvarig

+46 732 32 54 31

Linda Andsberg

Landskapsarkitekt LAR/MSA, affärsområdesansvarig landskap

+46 707 19 62 00

Mari Owrenn

Arkitekt MSA/MAA (föräldraledig)

+46 732 32 54 78

Maria Maandi

Arkitekt SAR/MSA, affärsområdesansvarig samhällsfastigheter

+46 704 95 86 20

Martin Andersson

Landskapsarkitekt MSA (föräldraledig)

+46 736 84 53 64

Martin Berge

Landskapsarkitekt MSA (föräldraledig)

+46 736 61 51 17

Martin Kihlberg

Inredningsarkitekt, affärsområdesansvarig inredning

+46 732 32 54 14

Mats Andersson

Arkitekt SAR/MSA, certifierad sakkunnig av tillgänglighet

+46 706 40 20 38

Michael Matèrn

Arkitekt SAR/MSA, kontorschef Norrköping

+46 732 32 54 16

Olof Lotström

Arkitekt/landskapsarkitekt SAR/MSA (pensionerad)

+46 8 555 786 30

Peter Forsell

Byggnadsingenjör, kontrollansvarig K

+46 708 73 29 28

Sara Revström

Landskapsarkitekt LAR/MSA, affärsutvecklare stadsbyggnad, styrelseordförande

+46 732 32 54 95

Sven Ostner

Dipl.-Ing. Arkitekt MSA/EUA, kontorsstrateg och affärsutvecklare

+46 732 32 54 76

Tomas Westblom

Arkitekt SAR/MSA dipl. samordnare, Svanen

+46 708 55 65 63

Tove Hermansson

Landskapsarkitekt MSA (föräldraledig)

+46 736 61 51 03