ÅWL

Stadsbyggnad

Täby Parkstad, Galoppfältet

130604

ÅWL har deltagit i det parallella uppdraget om att utforma en ny stadsdel på det som idag är Täby Galopp, i samarbete med Rosenbergs arkitekter.

Förslaget rymmer en stadspark på 10 hektar, 6000 bostäder och ca 10000 arbetsplatser.

Med förslaget får Täby en stadspark och nya bostäder i centralt läge, nära till park, handel och Täbys naturområden. Sammanbindande stråk länkar ihop Täbys bebyggelse- och grönområden till en helhet.

Pärlbandsparken i nord sydlig riktning länkar mot Centralparken/Näsby park i söder och mot Stolpaskogen i norr.

Paraden, en urban aktivitetspark med början vid Roslagsbanans station, Täby Centrum, leder in mot den nya stadsbebyggelsens kärna och vidare mot Viggbyholm, Rönninge sjön och Viggbyholms båthamn.

Beställare: Täby kommun, JM/Skanska Nya Hem och Viggbyholms Gård Fastighets AB
Status: Strukturplan