ÅWL

Bostäder

Tre Kronors Backe

160601

På Kvarnholmens västra udde vid Stockholms inlopp uppförs två punkthus som ett tydligt tillägg till de befintliga, horisontala smalhusen.

De nya husen har sitt ursprung i en skiss av Olof Thunström från 1940 talet. Husens smala gavlar ansluter till befintlig bebyggelse och ger förutsättningar för en svårslagen utsikt mot Stockholm i väster, Djurgården i norr och Svindersviken i söder.

Husens huvudentréer nås via en stor, grönskande gård i söderläge med utsikt över Stockholms inlopp. Bland de lummiga planteringarna finns mötesplatser med bord och grillar, lekytor och sittplatser. Garaget ligger under gården och nås med hissar från de båda trapphusen.

Ljus puts och granit ger husen ett nedtonat och sobert uttryck. De fritt placerade burspråken utgör ett karaktärsskapande och samtida tillägg på fasaden mot norr. Lägenheter över hörn ger fina ljusförhållanden över dagen med eftermiddags och kvällssol på balkongerna. Glaspartierna är sammanhållna för att ge ett öppet, lugnt och värdigt uttryck.

Beställare: Peab
Antal lgh/typ: 47 bostadsrätter
Byggnadsår: Pågående, 2016-17

Peab försäljningsplats >>

360 vyer >>

Informationsbroschyr >>