ÅWL

Bostäder

Rosenlundsterrassen

091114

Huset är beläget mellan Rosenlundsparken och
Skatteskrapan och formar med övrig bebyggelse ett nytt
slutet kvarter centralt på Södermalm.


Beställare: NCC
Storlek/typ: 115 lägenheter, bostadsrätt
Byggnadsår: 2007–2009