På gång

Kompetensområden

Visa alla områden
Bostäder

Bostäder

Läs mer

Stadsutveckling

Stadsutveckling

Läs mer

Landskap

Landskap

Läs mer

Inredning

Inredning

Läs mer

Hållbarhet

Hållbarhet

Läs mer

Visualisering

Visualisering

Läs mer

Kommersiellt

Kommersiellt

Läs mer

ÅWL får ramavtal med Signalisten i Solna

ÅWL Arkitekter är ett av tre kontor som får ramavtal med bostadsstiftelsen Signalisten. Ramavtalet avser uppdrag inom området arkitekt nybyggnation. Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse.

Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten ca 3 900 lägenheter och 200 lokaler i fastigheter runt om i Solna. Samarbetet påbörjas under april 2018.

Läs mer

ÅWL ritar Svenska Bostäders nya huvudkontor

ÅWL har i ett samarbete med Tillsammans arkitekter skapat Svenska Bostäders nya huvudkontor. Målsättningen från Svenska Bostäders sida med gestaltningen av kontoret är att kontoret ska uppmuntra till samarbete och kontakt mellan kontorets olika avdelningar och medarbetare samt öka gemenskapen.

Därför valde Svenska Bostäder en egen variant av det aktivitetsbaserade kontoret, med en blandning av fasta och rörliga arbetsplatser.

Läs mer

Kort om ÅWL

ÅWL Arkitekter är ett arkitektkontor som arbetar integrerat – hela vägen från skiss till färdigt projekt.

Vi utvecklar framtiden och löser problem. Våra idéer blir miljöer, hus och landskap för samhället i dag och i morgon.

Tillsammans med våra kunder ser vi gemensamma behov och skapar en hållbar utveckling.

Läs mer om ÅWL