Rinkeby Ursvik

Förstudie för kommersiell bebyggelse på ömse sidor om Ulvsundavägen i Sundbyberg.

Kopplingen mellan Ursvik och Rinkeby förstärks genom den nya bebyggelsen och en bro knyter ihop Rinkeby Allé med Ursviks Allé. Bron bildar tillsammans med två torn på var sin sida om Ulvsundavägen ett tydligt motiv. Detta skapar en inramning av Järvafältet från söder och en port till staden från norr.
Projektet är en del av Vision Järva 2030 och Stads-
byggnadsprojektet Ursvik

Projektfakta

Medverkande: Stockholms Stad, Stora Ursviks KB, Sundbybergs Stad