Portalen

Portalen är ett framgångsrikt integrationsprojekt i stadsdelen Hageby i Norrköping.

Projektet växer och behöver utöka sina lokaler och ÅWL har, på uppdrag av Hyresbostäder skissat en påbyggnad.

Projektfakta

Beställare: Hyresbostäder, ABF, Arbetsförmedlingen, Marieborg Folkhögskola och Migrationsverket.
Storlek/typ: Communnity center
Status: Idé