Lyran och Tellus

ÅWL:s förslag i parallella uppdraget om Kv Lyran och Tellus blev utvalt att genomföras.

Förslaget innehåller två bostadskvarter samt ett högre hus centralt i Södertälje invid Maren och Södertälje Kanal.
Bebyggelsen består av ca 150 lägenheter samt kulturhus. Bostadskvarteren öppnar sig för att skapa utblickar mot vattenrummen och Marenplan.

Förslaget innebär också ny park och nytt torg samt sammanbindande stråk i staden.

Projektfakta

Beställare: Södertälje Kommun, Veidekke och NCC.