Danvikstulls studentboende

Skissförslag för 700 studentbostäder längs Värmdövägens sträckning och Henriksdalsberget.

Lägenheterna ska möta en stor efterfrågan och är tänkta
som temporära under tiden som Värmdövägen har dagens
vägdragning.

Projektfakta

Beställare: Stockholmshem
Storlek: 700 student lgh
Status: Skiss