facebook

Öster Mälarstrand, planskede

Vinnande förslag, Parallella uppdrag för Öster Mälarstrand, Västerås.

Planförslaget utgår från platsens unika läge vid den gamla
industrimiljön, kraftverkshamnen och Notuddsparken.

Hela stadsdelen är uppbyggd av tydligt definerade kvarter som skiljer på
vad som är privat och offentligt. Gaturummen som uppstår mellan
husen har olika karaktärer. Man rör sig i sekvenser av rum längs
siktlinjer mellan olika platser.

Projektfakta

Beställare: MUAB
Status: planarbete 2013–2014