Visualisering

Vi på visualiseringsavdelningen hjälper till att underlätta kommunikationen mellan olika parter.  Vår styrka ligger i att snabbt lyfta fram idéerna och visualisera dem så att de blir tydliga och lätta att förstå. Till vår hjälp har vi olika lösningar som passar olika situationer och behov.

Utifrån 3D-modeller kan vi bland annat ta fram visualiseringar av det aktuella projektet i form av stillbilder eller film. Vi använder även VR i processen för att underlätta designbeslut genom att kunna ”gå in” i modellen virtuellt och uppleva de byggnader vi håller på att utveckla. VR-modellerna kan sedan utvecklas från skissnivå till fina realistiska VR-upplevelser. Vi jobbar även med Augment Reality för att kommunicera och öka förståelsen om det aktuella projektet.

Fysiska modeller skriver vi ut i vår 3D-printer.

Kontaktperson:

Fredrik Ericsson

Ansvarig visualiserare