Stadsutveckling

Att växa och utvecklas är många kommuners största utmaning under de närmsta åren. På ÅWL har vi gedigen erfarenhet av att utveckla komplexa strukturplaner och vi är väl insatta i detaljplaneprocessen. Vi vägleder dig som beställare och tar ansvar för att skapa långsiktigt hållbara resultat.

I alla våra projekt arbetar vi integrerat. Det märks särskilt inom stadsutveckling. Vi arbetar gränsöverskridande med hus och landskap – arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare. Sida vid sida i projekt som kräver ett brett angreppssätt.

Kontaktperson:

Fredrik Drotte

Affärsområdesansvarig Stadsutveckling