Landskap

Våra utemiljöer håller hög kvalitet och vi lägger stor vikt vid starka gestaltningsidéer där smarta detaljlösningar och hållbara material formar en harmonisk helhet.

Vi arbetar med alla delar i processen från stadsplanering till bygghandling, i såväl den lilla gårdsskalan som i den stora skalan med parker och stadsmiljöer. För oss är det viktigt att vår gemensamma utemiljö bidrar till det sociala livet i staden och är en plats där människor kan trivas och mötas. I varje enskild plats vi gestaltar strävar vi därför efter en smart och genomarbetad landskapsarkitektur med människan i centrum. Några exempel är Selma Lagerlöfs parkstråk i Göteborg, bostadsgårdarna Kubisten och Kajen 5, Lilla Kvarnholmens lekplats i Nacka samt Öster Mälarstrand stadsplanering.

Kontaktpersoner:

Sara Revström

Linda Andsberg

Affärsområdesansvariga Landskap