Kommersiellt

Att forma en långsiktigt lönsam handelsplats kräver förståelse för människors behov och beteenden. Men också kunskap om hur omvärlden förändras. De senaste 10 åren har vi sett hur digitaliserad handel förändrar både varuflödet och kundmötet i den fysiska butiken.

På ÅWL utvecklar vi kommersiella miljöer som attraherar människor och skapar mötesplatser som bidrar till attraktiva stadsdelar.

 

Kontaktperson:

Jacob Haas