ÅWL ritar Norrköpings nya Tingsrätt

Serneke och ÅWL vinner tillsammans med Vacse AB upphandlingen avseende uppförandet av en ny Tingsrätt i Norrköping. Fastigheten tillträds under 2022 och kommer att vara belägen i området Saltängen. Området är ett strategiskt läge mellan de två nya stadsdelarna Inre Hamnen och Norra staden/Butängen och med närhet till Kriminalvården, polishuset samt resecentrum.

Läs mer

Arkitekter, vi behövs mer än någonsin!

I våras överlämnades en färdplan för en fossilfri byggsektor till regeringen. Planen innehåller förslag på hur byggsektorn kan bli klimatneutral och konkurrenskraftig till år 2045.

Läs mer

Hur skapar vi en rättvis bomarknad?

Som arkitekter är vi del av en process som i slutänden ska bidra till positiv samhällsutveckling med livsmiljöer där människor trivs och mår bra. Vi har intervjuat tre olika experter, för att höra hur de ser på både utmaningar och möjliga lösningar med att skapa en fungerande och rättvis framtida bostadsmarknad.

Läs mer

Framtiden är aldrig långt borta

Det politiska läget i landet är i skrivande stund fortsatt osäkert och sannolikheten för ett extraval ökar. Ovissheten gör det omöjligt att förutsäga hur bostadspolitiken kommer att utvecklas …

Läs mer

ÅWL tar fram ny detaljplan i Solna

På uppdrag av Signalisten och Besqab tar ÅWL fram en detaljplan för området Bagartorp i Solna. Syftet är att utveckla Bagartorp centrum i anslutning till Ulriksdals pendeltågsstation och utveckl …

Läs mer

Sven Ostner talar på Stora Kontorsdagen

Den 6 november hålls den Stora Kontorsdagen i Stockholm för att diskutera framtiden och utvecklingen av kontorsmarknaden. Sven Ostner, kontorsexpert på ÅWL, är en av årets talare och kommer prat …

Läs mer

Vi ses på Energidagen 2018!

Den 3 oktober är det dags för Energidagen 2018 som anordnas av IG Passivhus. Eventet tar ett helhetsgrepp om energi och byggande. Bland annat blir det besök av Boverket, Sweden Green Building Counc …

Läs mer