Framtidens lärmiljö är både fysisk och digital

Den globala pandemin har påverkat oss alla i samhället, så även skolelever och deras lärmiljöer. Sedan i mars har all undervisning på gymnasium, universitet och högskolor skett digitalt hemifrån. Där digitaliseringen av skolans lärmiljöer har satts på prov. Detta har påskyndat den utveckling som redan var igång till att ske i rekordfart. Vi frågade Louise Lindquist Sassene, affärsområdesansvarig för samhällsfastigheter, om hur hon tror att framtidens skola kommer se ut.

Läs mer

Trä – framtidens byggmaterial

Bygg- och fastighetssektorn stod 2017 för cirka 19% av våra inhemska utsläpp av växthusgaser i Sverige och bidrar dessutom till ytterligare utsläpp utomlands genom import av varor till våra byggen. Effekterna i just byggskedet är stora, där cementtillverkning är en av de stora utsläppsbovarna.

Läs mer

ÅWL nominerade i tre tävlingar

Louise har över 20 års erfarenhet och kommer senast från SWECO där hon varit studiochef och affärsutvecklingsledare för lärmiljö. Som affärsområdesansvarig kommer Louise med sin erfarenhet och kunskap förstärka och utveckla vårt erbjudande inom samhällsfastigheter.

Läs mer

Krönika: En vår som skapat nya möjligheter

Våren 2020 ställdes vi inför något helt nytt. Livet påverkades i alla dess beståndsdelar. Privat såväl som yrkesmässigt. Effekterna var stora och uppenbara på samhället i Sverige s …

Läs mer

Borta bra men hemma bäst?

Kanske är det först nu när vi tvingats lämna kontoret och sätta upp vår egen arbetsplats i hemmet som vi ser fördelarna med att tvingas till kontoret om morgnarna. Men våra nya hemmakontor är …

Läs mer