facebook

Kommersiellt

Vi sätter alltid människans upplevelse och välbefinnande i centrum. Det är ett synsätt vi tar med oss när vi skräddarsyr hållbara kommersiella fastigheter som människor mår bra av att vistas i. Vi har lång erfarenhet av att utforma kontor, hotell, handelsplatser och verksamhetslokaler för olika behov och syften.

Vår ambition är alltid att dessa projekt både ska uppfylla beställarens högt ställda krav och samtidigt bidra till helhetsupplevelsen av intilliggande mötesplatser och miljöer. Med vår kunskap och vårt integrerade arbetssätt har vi en stark förmåga att skapa liv, flöden och värden i hela stadsrummet.

I syfte att effektivisera och optimera lönsamheten i exempelvis kontorslokaler, hjälper vi också till med arbetsplatsanalyser och hyresgästanpassningar.

 

Kontaktperson:

Lukasz Krupinski

Affärsområdesansvarig kommersiella fastigheter

Gröna Lund, Stockholm

Kontorsfastigheter

Vi på ÅWL har ritat otroligt många bostäder – Det är en stor fördel också när vi utformar kontor. Vad människor behöver och mår bra av är vår grundingång till både ny- och omgestaltning av kontorsmiljöer.

Vi ritar attraktiva, moderna och effektiva kontorsbyggnader. Vi följer projektet genom hela processen, från skiss och planarbete till säljmaterial som bilder och filmer till produktion och förvaltning. Med avancerade BIM-modeller kan vi säkerställa en effektiv och kostnadsbesparande produktion. Modellen kan därefter användas för kostnadseffektivisering i förvaltningsskedet. Vi har kunskap inom alla de stora miljöcertifieringssystemen.

Länsförsäkringar Östgöta, Norrköping

Handel/Butik

Attraktiva, identitetsskapande och personliga handelsmiljöer driver försäljning. Alltifrån fasaduttryck, butikslayout och fast inredning till displayytor, belysning och butikskoncept definierar butikens karaktär. Vi ritar handels- och butiksmiljöer som människor trivs och vill vistas i, från idéskiss till genomförande.

Knäppingsborg, Norrköping

Hotell

Vi har erfarenhet av att rita hotell som är väl integrerade med staden och sin omgivning. Publika bottenvåningar som erbjuder besökarna ett brett utbud av funktioner – som coworking-ytor, restauranger och barer – sätter människans upplevelse i fokus. Våra inredningsarkitekter har bland annat ritat Clarion Continental och Haymarket i Stockholm. Med ett tydligt koncept, flödesanalyser och omsorgsfull rumsgestaltning skapas förutsättningar för ett attraktivt hotell.

Elite Grand Hotel, Norrköping