Affärsutvecklare lärmiljö/samhällsfastigheter

Uppdragsansvarig arkitekt Norrköping eller Stockholm

 

Vad förväntas av en affärsutvecklare inom lärmiljö/samhällsfastigheter?
Rollen kräver gedigen kunskap om och erfarenhet av att ackvirera, utveckla, driva och underhålla kundrelationer och projekt inom lärmiljö/samhällsfastigheter. En affärsutvecklare inom lärmiljö/samhällsfastigheter är öppen och prestigelös och förstår hur avgörande integrerade och inkluderande processer är för att skapa rätt miljöer för brukare och kunder.

Som affärsutvecklare har du stor frihet men också ansvar att driva affären inom ramen för ÅWL:s långsiktiga mål och vision. Du genererar en betydande affärsvolym. Självklart bygger du trygga och långsiktiga kundrelationer, nätverk och marknadskontakter för dig själv och andra inom ÅWL. Du är öppen och generös med din kunskap internt och gentemot dina kunder. Du är kommunikativ och är dessutom en fena på att presentera dina idéer för kund på ett inspirerande och engagerande sätt.

En uppdragsansvarig hos ÅWL styr och leder uppdraget både internt och externt. Uppdragsansvarig fungerar som länk mellan kunden, uppdraget och verksamheten och ansvarar för korrekt genomförande avseende kvalitet, arkitektur, tidplan och budget.​

Till detta ser vi att du har:

  • Kommunala och privata referensuppdrag inom framför allt lärmiljö och miljöer för vård och omsorg
  • Erfarenhet av processledning i tidiga skeden t.ex. designdialog med verksamhet/barn.
  • Erfarenhet av FoU – t.ex. forskningsrapporter och utredningar för ex. Boverket eller SKR.
  • Erfarenhet av träbyggnad och högt ställda miljömål.

 

Utbildning och kompetens:
Du har en arkitektexamen på masternivå med minst 15 års yrkeserfarenhet varav minst 5 år som uppdragsansvarig arkitekt (dokumenterat) samt:

  • Arkitektexamen på masternivå
  • Arbetar obehindrat i Archicad alt. är öppen för att lära dig detta.
  • Goda kunskaper i presentationsverktyg som: Indesign, Powerpoint, Illustrator och photoshop
  • Du har lång erfarenhet av att leda uppdrag och projekt med hållbarhetsprofil

Anställningstyp: Tillsvidareanställning, heltid
Arbetsplats/placeringsort: Stockholm eller Norrköping

Intresserad? Skicka din ansökan till rekrytering@awlark.se!