ÅWL

Stadsbyggnad

Liljeholmskajen

021017

Underlag för detaljplan. Fortsatt uppdrag efter parallella uppdrag. Stockholms innerstad flyttar ut sina gränser!

En kvartersstruktur i storstadens skala skapas vid Årstavikens sydöstra kaj.

Beställare: JM AB, SBC Bostadsrätt
Arkitekter: Olof Lotström
Antal lägenheter: ca 2500 st
Årtal: Planarbete 1998 -2002, byggnadsår 2004-2009