ÅWL

Stadsbyggnad

Årstastråket

091017

Från Globen till Årstafältet, mellan Årstas befintliga bostadsenklaver planeras en ny bebyggelse. En ny struktur som koncentrerar sig utefter trafikstråk och knutpunkter. Programarbete i samarbete med Stockholms Stadsbyggnadskontor.


Beställare: Stockholms Stadsbyggnadskontor
Antal lägenheter: ca 2000