ÅWL

Stadsbyggnad

Älta Centrum

110714

Framtidsvisioner för fortsatt levande förstad. Hur skall Älta utvecklas med framtiden? Problematiken kring ett tynande 60-tals centrum och utspridda stadsdelar utan samband.

Beställare: JM AB
Antal lägenheter: ca 600 st
Årtal: Pågående planarbete