ÅWL

Landskap

Lilla Kvarnholmen - Lekplats

160613

Uppdraget var att utforma en ny lek- och mötesplats i samband med nyexploatering på Kvarnholmen.

Vårt förslag bygger på att skapa lekmiljö med stor detaljrikedom som är tillgänglig för alla. Platsen ska binda samman och stärka kopplingen mellan det nya och gamla Kvarnholmen. Lekplatsen byggs upp som en kvarnmiljö som knyter an till Kvarnholmens historia.

Beställare: KUAB (Kvarnholmen Utvecklings Aktiebolag), Nacka kommun
Scenograf: Tor Svae
Status: Beräknad byggstart hösten 2016