ÅWL

Landskap

Tyresta, bostadsgård

120520

Den rombiska innergården öppnar upp sig mot öster genom en bred portik med låga terrasser som erbjuder sittmöjligheter mot gatan.

Gården tar upp kvarterets geometriska form med ett stramt formspråk, samtidigt som det bryter mot fasadernas riktningar och på så sätt skapar en spännande dynamik mellan hus och gård. En stor sammanhängande gräsyta anläggs i gårdens mitt som omges av perennplanteringar och häckar kring uteplatserna.

På gårdens norra och mest soliga del får sittplatser och blommor ett stort utrymme, medan den södra sidan görs grönare med träd och buskplanteringar som tillåter kurragömma-lekar.


Medverkande: JM AB / AB Borätt