ÅWL

Landskap

Kajen 5 – Bostadsgård

150302

Bostadsgården i Kajen 5 ramas in av ett u-format kvarter med
sju- till åttavåningshus samt en högre del med 24 våningar.
Gården ligger en våningshöjd ovan kajen och öppnar sig mot
Årstaviken, med fin utsikt över vattnet och Tantolunden.

Bostadsgården är enkel och konceptuell med vågor i olika höjder
som rullar ut mot Mälaren. Vågorna är klädda med gräs och låga marktäckare. På några ställen finns träpartier som fungerar som sitt- eller liggplatser för de boende. Murar runt uteplatser och stödmurar på kullarnas gavlar är av platsgjuten betong. Några mindre glanskörsbärsträd med sina vackra röda stammar växer på vågkullarna och lavendel kantar murarna kring uteplatserna.

Beställare: JM AB
Storlek/typ: Bostadsgård till bostadskvarter
Byggnaddsår: 2016