ÅWL

Landskap

Frösunda Park, stadsrum

111008

Förslag och projektering av kvarterstorg i stadsdelen Frösunda Park. Platsen omges av bostadshus och kontor och genomskärs av trafikrörelser i alla vädersträck.

Rummet hålls samman av planteringar och markbeläggning i slingrande former. Speciella bänkar med belysning ger identitet och ”befolkar” torget även kvällstid.

Beställare: JM AB
Byggnadsår: 2010